Author Details

TSYVINSKA, Maryana, Expert - psychologist, TSpolygraph investigation, Kyiv, Ukraine, Ukraine