Botoșani – o motivație de călătorie

În România, chiar dacă dezvoltarea ramurii turistice nu este o prioritate, totuși există anumite locuri pe plaiurile mioritice, care atrag vizitatori atât din țară, cât și de peste hotare. Am aruncat o privire pe hartă și m-am oprit, pentru câteva clipe, la Botoșani. Situat în Nordul Moldovei, județul Botoșani  este atestat în filele de istorie ca fiind, un târg înfloritor situat la intersecția celor mai importante drumuri comerciale. Totodată, târgul de odinioară a crescut în importanță și datorită meșteșugului, o îndeletnicire răspândită în N-E țării.

Botosani_Centrul_Vechi

Odată ajuns aici poți să te aventurezi pe urmele pașilor eminescieni, pe aleile Parcului ,,Mihai Eminescu”. Datând de la 1869, parcul este renumit datorită vizitelor dese pe care le făcea Mihai Eminescu. Soclurile diferitelor personalități ale istoriei neamului românesc îți veghează pașii pe aleile vechi, către lacul din centrul parcului. Locul este apreciat pentru încărcătura culturală, dar și pentru plimbările relaxante.

Nu e de mirare că în Botoșani întâlnim un parc ce îi poartă denumirea marelui poet. Nu departe de oraș, la Ipotești regăsim casa în care s-a născut poetul romantic. Locuința a fost renovtă în 1922 și devenind o puternică atracție turistică, care îmbină opera cu biografia. An de an, casa eminesciană devine locația unde sunt organizate simpozoane, colocvii și tabere de creație pentru a păstra vie memoria luceafărului poeziei române.

Un alt punct de atracție turistică este Casa memorială ,,Nicolae Iorga”. Datând din secolul a XIX-lea, casa acoperă un important muzeu, unde sunt expuse câteva părți de mobilier dragi savantului, dar și multe din operele sale, lucrări istorice, literare, memorialistice etc. Totodată, casa funcționează ca un muzeu în care sunt prezente diferite obiecte specifice zonei, păstrând împreună cu arhitectura stilul simplu moldovenesc.

Nu departe de oraș, în localitatea George Enescu se află casa memorială ,,George Enescu”. Casa veche moldovenească păstrează obiecte valoroase ce poartă amprenta marelui compozitor. Locuința poartă cu ea amintirile primelor compoziții ale lui Enescu; la doar 5 ani compune piesa Țara Românească sau primul său opus, Poema Românilor. Casa a devenit un veritabil muzeu, care a reușit de-a lungul timpului să păstreze vie imaginea copilăriei enesciene.

Cum regiunea Moldovei este binecunoscută pentru  numeroasele lăcașuri de cult, care poartă pe temelia lor istoria neamului, iată că nici Botoșaniul nu face excepție de la acest aspect. În localitatea Vorona putem vizita Mănăstirea Sihăstria Voronei, construită la îndemnul domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza,pe la a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mănăstirea este situată în mijlocul unei poieni, împrejmuită de dealuri și diferite soiuri de copaci. Cei care vor să ajungă aici pot să beneficieze inclusiv de cazare.

La nici 8 km de Botoșani, o altă mănăstire ademenește turiștii spre sacralitate. Mănăstirea Agafton,construită cu mai bine de un veac înaintea Mănăstirii Sihăstria Voronei, se numără printre cele mai apreciate atracții turistice din Moldova. Lăcașul a fost  ridicat la insistențele ieromonahului Agafton. În timp, lăcașul  a devenit o mănăstire de maici fiind vizitat mai ales de cu ocazia hramului „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Mihaela – Ștefania Puțeanu