Atitudinea pozitivă – calea spre reuşită

pozitivMentalitatea consituie cu certitudine unul din factorii care influenţează călătoria noastră pe acest traseu îngrădit, numit viaţă. Suntem pasagerii destinului nostru, iar dacă nu avem conştiinţa punctului terminus al acestei efemere existenţe, avem datoria faţă de noi înşine de a străbate fiecare clipă a timpului migrator pe aripile unor gânduri pozitive. De ce? Pentru că o atitudine pozitivă reprezintă un catalizator al reuşitei, răspândind o ploaie de rezultate extraordinare.

Deţinem un univers interior al cărui filtru de percepere a lumii exterioare este mintea. Prin urmare, un filtru optimist determină întotdeauna decantarea binelui de rău, eşecului de izbândă, putinţei de neputinţă, sedimentându-se în adâncul nostru numai acele gânduri ce impulsionează către materializarea dorinţelor şi a năzuinţelor lăuntrice. Atitudinea încrezătoare ne focalizează în mod constant spre depunerea anumitor eforturi în surmontarea problemelor imediate, o graniţă dincolo de care se profilează un lanţ de evenimente şi rezultate benefice experienţei noastre.

Pozitivismul echivalează cu fericirea şi împlinirea. El reprezintă axa de echilibru al acţiunilor noastre, în funcţie de care putem alege să ne concentrăm atenţia spre găsirea soluţiilor sau să risipim energia în constatarea lipsurilor. Un gând pesimist vede obstacole şi defecte, pe când un gând optimist vede oportunităţi menite să-l antreneze într-o nouă serie de provocări. A crede cu tărie în succes, înseamnă deja a-l dobândi într-o mare proporţie, căci dorinţa de a-ţi atinge scopurile atrage entuziasm şi perseverenţă.

Atitudinea pozitivă reprezintă nu doar o stare mentală, ci un stil de viaţă. Aceasta ne determină să îmbrăţişăm o conduită a acţiunilor noastre în funcţie de coordonatele reuşitei şi dezvoltării. Optimismul implică regenerare interioară, putere de alegere, capacitate de menţinere a controlului, îndrazneală de a alerga către împlinirea visurilor noastre. Acolo unde încolţeşte certitudinea victoriei, înfloreşte curajul de a învinge problemele.

A fi orientat către optimism înseamnă a şti să faci alegerile potrivite, a avea capacitatea de a înţelege eşecurile iminente parcursului vieţii şi de a evalua realitatea în parametri de rentabilizare a situaţiilor neprielnice. Desigur că gândirea pozitivă necesită practică, dar pasul esenţial este acela de a conştientiza necesitatea unei astfel de atitudini. Gândurile trebuie controlate de noi, pentru a nu ne cufunda în stări depresive; căci un raportat inversat, în care acestea pun stâpânire pe mentalitatea noastră, antrenează în mod evident efecte negative asupra personalităţii.

Atitudinea pozitivă structurează spiritualitatea noastră pe principii coerente de reuşită, încorporează o stare afectivă prielnică dezvoltării sentimentelor constructive şi consolidează un caracter puternic, capabil de a controla destinul în funcţie de propriile expectative.

Deci… hai să ne motivăm şi să fim pozitivi pentru a converti călătoria vieţii într-un şir de izbânde!

Adelina-Mihaela Poenaru


Publicat

în

de către