Artistul român care a impresionat prin forță și expresivitate. A lucrat în piatră și bronz statuile lui Ion Creangă, Mihail Sadoveanu și Nicolae Iorga

După ce a absolvit școala primară din satul natal, Iftimie Bârleanu a urmat cursurile Școlii de arte și meserii din Câmpulung Moldovenesc între anii 1929-1934, secția sculptură în lemn, sub îndrumarea sculptorului Ion Pâșlea (1869-1952). A urmat apoi cursurile Academiei de Arte Frumoase din Iași, cu sculptorul Ion Irimescu, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1945.

FOTO ro.wikipedia.org Bustul lui Avraham Goldfaden din Iaşi 

După absolvirea Academiei în 1945, a lucrat ca șef de lucrări și profesor la Institutul de Arte Plastice din Iași, îndeplinind și alte diferite funcții. A fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici (UAP), președinte al UAP Filiala Iași și vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Socialistă România.

Începând cu anul 1945, a participat la numeroase expoziții de sculptură atât în țară, cât și în străinătate. A călătorit în străinătate pentru perfecționarea măiestriei artistice, lucrând intens și participând la expoziții cu opere de-ale sale.

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, o capodoperă din bronz turnat cu o înălțime de 23 metri

A fost distins cu Ordinul „Meritul Cultural” clasa a IV-a, Premiul I pentru artă monumentală al UAP și Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române (1981). A lucrat în lemn, piatră și bronz subiecte inspirate din foclorul românesc, chipuri de țărani bucovineni sau portrete ale unor personalități ca Ion Creangă, Garabet Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga.

FOTO ro.wikipedia.org Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Suceava

Iftimie Bârleanu este autorul mai multor monumente care impresionează prin forță și expresivitate artistică, dintre acestea menționând: Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare (Suceava, 1977) – statuie din bronz turnat cu o înălțime de 23 metri (inclusiv soclul), aflată în apropierea Cetății de Scaun a Sucevei; Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz (Iași), din cadrul Grupului Statuar al Voievozilor; Ion Creangă (Iași, 1968) – bust de granit aflat în curtea Bojdeucii lui Ion Creangă din Iași; Dosoftei (Iași, 1975) – statuie din bronz aflată în fața Casei Dosoftei din Iași; Avraham Goldfaden (Iași, 1975) – bust din bronz, amplasat în partea dreaptă a Teatrului Național din Iași; Ștefan cel Mare (Vaslui, 1975) – statuie din bronz turnat cu o înălțime de 6.90 metri, plus soclul care are 8 metri; Dimitrie Cantemir (Huși); Ion Neculce (Prigoreni); Nicolae Iorga (Botoșani).

Ștefan Domnițeanu