Aplicatii C++ si C

Am observat ca mulţi dintre studenţii mei din Republica Moldova ştiu limbajul de programare Pascal, pentru că în multe licee din Moldova se studiază Pascal ca prim limbaj de programare. Ca un iubitor şi autor de cărţi de Pascal, am conceput o carte de aplicatii C si aplicatii aplicatii_c_cppC++, ca o colecţie de probleme, care permit autorului să înveţe limbajul C, plecând de la limbajul Pascal sau de la alt limbaj de programare cunoscut. Problemele sunt foarte diverse între ele, unele sunt rezolvate, iar altele sunt propuse spre rezolvare. De la operaţii cu vectori şi şiruri de caractere, până la grafică şi algoritmi greedy sau backtracking. Cartea a apărul iniţial la Editura Teora, apoi am completat-o cu un capitol introductiv (scris de colega mea, Carmen Muraru) şi cu multe noi probleme propuse.

Puteţi descărca cartea de aici:

http://www.edusoft.ro/download/carti_edusoft/aplicatii_c_cpp_patrut.pdf

În prima parte a fiecărui capitol, cititorul este invitat să rezolve împreună cu autorul mai multe probleme / aplicatii C++, grupate în capitole ce urmăresc, în mare măsură programa de liceu (clase de informatică). Problemele sunt prezentate gradat şi au rezolvările cât mai scurte şi, credem noi, mai clare, fiind însoţite şi de comentarii ce urmăresc să pună în evidenţă unele aspecte teoretice legate fie de elementele de limbaj folosite în respectivul program, fie de algoritmul care stă la baza rezolvării problemei. Unele dintre aceste comentarii şi observaţii sunt marcate cu două simboluri, ce 1. reprezentând observaţii mai puţin importante sau uşor de reţinut, referitoare, de obicei, doar la subiectul tratat în respectivul exemplu şi 2.reprezintă observaţii mai importante, cu caracter de generalitate mai mare, care se referă la elemente teoretice mai complexe şi care ar fi indicat ca cititorul să şi le noteze. Programele alese sunt foarte diferite între ele (algoritmi matematici, operaţii la nivel de biţi, algoritmi recursivi, structuri de tip înregistrare, ordonare, prelucrarea fişierelor, tehnici de programare, liste şi arbori, bioritm, joc cu strategie, clase de intervale), însă odată cu trecerea la un nou program se introduc şi se explică noi elemente ce ţin de limbajul C.

Succes în rezolvarea problemelor!

Bogdan Pătruţ


Publicat

în

,

de către