Despre Revista EduSoft - Revista EduSoft

Revista EduSoft funcționează în cadrul Editurii EduSoft și al Asociației EduSoft.

Revista apare în format online pe site-ul EduSoft.ro. În revistă se publică materiale originale, în limba română, pe următoarele teme:

  1. biografii de personalități
  2. interviuri cu tinere talente
  3. jurnale de călătorie
  4. dezbateri
  5. evenimente culturale și științifice
  6. etc

Revista EduSoft
ISSN 2559 – 7949
ISSN-L 2559 – 7949
Redactor șef: Lect. Univ. Dr. Bogdan Pătruț (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Redactori:

Prof. înv. primar și preșcolar Carmen Butnaru (Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din Bacău)
Consilier școlar psiholog Otilia Pavăl (Școala Gimnazială Nr. 1 Fărăoani, județul Bacău)
Prof. de geografie Victor Pantă (Colegiul „Grigore Antipa”, Bacău)
Prof. învațămantul primar și prescolar Anca Năstasă, Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Bacău, Gradinita nr. 31 Bacău

Secretari de redacție:

Emilia Șteț, Asociația EduSoft Bacău
Agata Asofroniei, EduSoft SRL Bacău
„Revista EduSoft” este o publicaţie de cultură, știință și educaţie tuturor categoriilor de vârstă, înscriindu-se în aria educației pe tot parcursul vieții.

Spaţiile revistei sunt adresate profesorilor din învățământul primar și preșcolar profesorilor din învățământul gimnazial și liceal, studenților, învățătorilor, oamenilor de știință și cultură, tinerilor jurnaliști etc. Colaborarea cu revista este deschisă tuturor celor interesaţi şi care pot contribui la dezvoltarea unei imagini cât mai complete despre spațiul cultural românesc și universal, despre frumusețile României, ale Republicii Moldova, despre tinerii valoroși, dar și a personalităților consacrate, despre evenimentele culturale și științifice etc.

Conținutul acestei reviste nu reprezintă în mod oficial opinia Revistei EduSoft, a cărei unică responsabilitate este de a publica opiniile colaboratorilor ei. Răspunderea privind corectitudinea și coerența informațiilor prezentate, precum și eventuale consecințe revin autorilor, conform prevederilor legale.

Pentru a publica în revista EduSoft, trebuie să ne scrieți pe adresa revista LA edusoft PUNCT ro.

Asociația EduSoft, atât prin Revista EduSoft, cât și prin proiectele sale educative, contribuie la dezvoltarea de strategii educaţionale pe termen mediu şi lung, pentru copii, tineri şi adulţi, care să creeze şi să asigure o dezvoltare armonioasă a acestora, în strânsă relaţie cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, cu cercetarea şi producţia ştiinţifică de calitate, cu experienţa generaţiilor anterioare, şi pentru promovarea gândirii strategice în rândul copiilor, tinerilor şi a generaţiilor viitoare, ca garanţie a dezvoltării durabile. (Art. 5, p. 1 din Statutul Asociației EduSoft)

Asociația EduSoft s-a înființat (la Judecătoria Bacău, în data de 20.11.2015) ca urmare firească a proiectelor și activităților desfășurate de societatea comercială EduSoft SRL, împreună cu diferiți colaboratori.

Asociația EduSoft este înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut în grefa Judecătoriei Bacău, la poziția 57/A/2015. Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) este 35276590. Contul bancar în care puteţi face donaţii este RO79RZBR0000060018249327, deschis la Banca Raiffeisen Bank.

Asociaţia are un număr de 50 membri, iar pentru înscrierea în asociaţie trebuie să completaţi o cerere-adeziune, pe care să o trimiteţi prin poştă la adresa de mai jos, sau scanată, prin e-mail, la asociatia LA edusoft PUNCT ro, împreună cu un CV, o scrisoare de intenţie, precum şi o fotocopie a cărţii de identitate, a permisului de şedere sau a paşaportului dumneavoastră. Menţionăm că pot fi membri ai asociaţii atât cetăţeni români, cât şi strâini. Consiliul director va aproba sau nu intrarea dumneavoastră în asociaţie.

Adresa (sediul social) al asociaţiei este str. Mihai Eminescu, nr. 1, Bacău, 600258.